Teisipäev, 1. juuli 2008

Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011, lühidalt

Valitus tegi nüüd kava, kus väidavad, et on 9 mõõdetavat punkti. "Mõõdetav" siiski ei tähenda, et nad seal midagi olulist ka mõõta kavatseks. Käisin kava kiirelt läbi, nagu ikka on soe õhk ja tegevused umbes pooleks. Tumedalt tõin välja punktid, mis ei ole tegevuses ja kvaliteedis mõõdetamatu plära, ehkki ei ole ka mingid eriti mõõdetavad majandusmeetmed. Loodan, et aitan selles segases kavas orienteeruda.

1. kava väljatöötmine
2. kava väljatöötamine
3.1 Kaubandustööstuskoda võiks teha midagi euroraha eest
3.2 EASi välisesinduses ettevõtjale töökoha (ekspordiinkubaatori) võimaluse pakkumine, mis sisaldaks nii töövahendeid, nõustamist ja mentorlust ning ligipääsu infomaterjalidele ja kontaktidele.
4.1 kavade koostamine
4.2 Maareservi seaduse muutmine võimaldamaks riigil rentida pikaajaliselt maad investoritele, kes soovivad teha olulist (alates kokku lepitud investeeringu mahust) investeeringut tootmisüksuse rajamiseks.
4.3 paindliku toetuste kombineerimise ja pakkumise võimaluse loomine
5. võrgustike arendamine ja toetamine
6. väikeettevõtlust vähem kontrollimine
7. ööseks tuled kustu valitsuse hoonetes (sic!) ja sellele tegevusele eesmärkide seadmine
8.1 Tallinna linnas lennujaama, reisirongiliiklust ja kohalikku ühistransporti (sh rööbastransporti) ühendava ühistranspordi keskuse rajamine (näiteks Ülemiste piirkonda).
8.2 arendamine ja kvaliteedi tõstmine
9.1. paindliku komponendi rakendamine kohanemise hõlbustamiseks
9.2 osakaalu suurendamine ilma vahenditeta
9.3 Tasemeõppe erisoodustusmaksust vabastamine.
9.4 täiendavate meetmete väljatöötamine
9.5 Ettevõtjate ettepanek: kõigile osalise õppemaksu kehtestamine
10 Ettevõtete kaasamine neid puudutavas õppetöö osas, praktika võimaldamine firmades
11 karjäärinõustamise rakendamine
12 See Reformi hull idee, mis Pentus üksvahe välja käis
13.1 Teatud ametigruppide rotatsiooni käivitamine
13.2 Töö- ja pereelu ühitamise soodustamiseks maksusoodustuste rakendamine nendele ettevõtetele, kus tagatakse väikelaste vanematele lapsehoiu teenus tööandja poolt (nt lastetuba ettevõtte ruumides jms).
13.3 Naiste tööhõive jätkuvaks tõstmiseks naiste (osalise) töötamise võimaldamine vanemahüvitise saamise perioodil hüvitise suuruses kaotamata.


Isegi tumendatult esitatu ei veena, et meil nüüd selle najal hakkaks majandus õitsema, kuid eks kava on alles algusjärgus, ehk mõtlevad omale veel midagi välja, et veidi oma olemasolu põhjendada. Kavas on ju palju kavasid välja töötada, ehk mõni neistki on asjalik.

PS. Ma ei usu, et isegi boldidest viiakse ellu punkte, mis ei oma rahakat huvigruppi või omavad ilmseid vastaseid - 8.1, 9.5, 13.3

Kommentaare ei ole: